विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, अमरावती

राजपत्रित अधिका र्‍्यांची यादी

अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष श्री. संजय गणोरकर
सचिव विभागीय सचिव श्री. व्ही. के. जोशी
सह सचिव श्री. पी.पी. अभ्यंकर
सहाय्यक सचिव श्री. वसावे एस.जी.
लेखाधिकारी वर्ग -1 / वर्ग-2 श्री व्ही.एम भुसाटे
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार